Hanne Anseeuw, tolk en vertaler Frans, Spaans, Engels

 
 

Uw vertaler-tolk Frans, Spaans en Engels

Zoekt u een professionele conferentietolk? Voor een multilaterale conferentie, een ondernemingsraad of comité binnen uw bedrijf, of een vertrouwelijk gesprek? Wat uw wens ook is, ik voer uw opdracht met de grootste zorg uit.

 

U verwacht namelijk dat uw tolk of vertaler tot het uiterste gaat voor uw opdracht. Een correcte vertaling van uw boodschap - tot en met de meest verfijnde nuances - is immers essentieel voor een sluitende communicatie met uw anderstalige klanten, werknemers of partners.

Mijn werk is mijn passie, en ik zet mij dan ook met hart en ziel in om uw communicatie tot een goed einde te brengen.

 

Wilt u meer informatie of wenst u een offerte aan te vragen? Mail me! Voor dringende opdrachten kunt u me dag en nacht bereiken via telefoon.

 

Mijn aanbod

 

Tolk

 • Frans <–> Nederlands
 • Spaans <–> Nederlands
 • Engels –> Nederlands

 

Vertaler

 • Frans –> Nederlands
 • Spaans –> Nederlands
 • Engels –> Nederlands

 

Een gevarieerd aanbod

Een professionele tolk weet zich perfect te bewegen in elke situatie. Tolken is immers veel meer dan louter letterlijk vertalen. Nuances overbrengen, zegswijzen ophelderen – het hoort er allemaal bij.

 

U kunt mij inschakelen voor diverse doeleinden, van individuele gesprekken tot uitgebreide conferenties, op nationaal of internationaal toneel. Simultaan tolken is daarbij veruit altijd de efficiëntste oplossing voor uw communicatie, maar soms noopt de context tot consecutief tolken.

 

- Cabinetolken

 • bedrijven met werknemers of partners die verschillende talen spreken.
  • ondernemingsraden
  • comités
  • allerlei vergaderingen
 • diverse (inter)nationale bijeenkomsten, conferenties, symposia...

- Fluistertolken (voor één of twee personen)

- Consecutief tolken (tijdens de uiteenzetting van de spreker neemt de tolk notities,
- en daarna verwoordt hij de boodschap in de doeltaal)

- Gesprekstolken (liaisontolken, kort consecutief)

 • vaak bij gesprekken in besloten kring of kleinschalige bijeenkomsten waarbij geen tolkmateriaal beschikbaar is


-
Beëdigd tolken

Vertaalwerk met oog voor detail

Ook voor de vertaling van uw geschreven teksten kunt u op mij rekenen. Liet u een tekst intern vertalen, of hebt u zelf een tekst opgesteld en voelt u zich niet helemaal zeker van uw stuk? Laat een spelfout, slordigheid of onsamenhangendheid uw reputatie geen schade berokkenen! Ik sta graag in voor de revisie van uw Nederlandse teksten.

 

Zoekt u een conferentietolk of een vertaler voor uw nationale of internationale opdrachten?

 

Aarzel dan niet om contact met me op te nemen voor een gratis en vrijblijvende prijsopgave of om een blik te werpen op mijn cv.

Voor dringende opdrachten kunt u me onafgebroken bereiken via telefoon.